Hơn 11.000 tỷ đồng đầu tư vào các khu công nghiệp ở Thái Bình
24.10.22

Chia sẻ nội dung này

Nhờ làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Thái Bình đã thu hút được các doanh nghiệp uy tín đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp.

Hơn 9 tháng qua, tại Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh này có 21 dự án được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng số vốn là hơn 11.000 tỷ đồng. Nổi bật là 2 dự án với tổng vốn 31 triệu USD đầu tư vào Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Khu kinh tế Thái Bình).

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình và 7 khu công nghiệp đạt hơn 41 nghìn tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp FDI đạt hơn 11.500 tỷ đồng (tăng 13% so cùng kỳ năm trước).

Toàn tỉnh hiện có 61 dự án FDI, chiếm 20% tổng số dự án, với vốn đăng ký đầu tư hơn 28 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện hơn 9.530 tỷ đồng, đạt 34% so vốn đăng ký.

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng đã nộp ngân sách 1.357 tỷ đồng, thu hút hơn 75 nghìn lao động làm việc ổn định.

Từ nay đến cuối năm 2022, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tập trung nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp ngân sách nhà nước, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Eden Garden
Đăng ký
nhận thông tin